کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع کارگران فصلی هفت تپه

گروهی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه 3 آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان دفتر نماینده مجلس در شوش، تجمع کردند.

کارگران معترض خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و شغلی خود هستند. یکی از کارگران در این خصوص می گوید اگر کارگران فصلی در سال جاری جذب کار نشوند، زمان بازگشت به کار آنها تا آبان ماه سال بعد خواهد بود. اما باز هم هیچ تضمینی برای بازگشت به کار کارگران فصلی وجود ندارد. وی همچنین می افزاید، سیاست دولت ضدکارگری است. چرا که هیچ حمایتی از کارگرانی که به صورت فصلی و قراردادی مشغول کار هستند، نمی‌کند. این کارگران چندین ماه از سال بیکار می‌شوند. وظیفه دولت حمایت از آنان در این مدت است. اما نه تنها در جهت دائمی کردن قرارداد آنها در شرکت‌ها و صنایع اقدامی نمی‌کند، بلکه آنها را از حداقل حقوق قانونی خود نیز محروم کرده است.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah