کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

کارگران مخابرات آذربایجان شرقی در خصوص رعایت همسان‌سازی حقوق و اجرای مفاد کامل قانون کار، روز شنبه، 2مرداد در برابر ساختمان مدیریت شرکت مخابرات، تجمع کردند.

کارگران در این تجمع  خواستار تعیین تکلیف همکاران مشمول صندوق کشوری و پرداخت کلیه معوقات اعم از حق جذب، رفاه و پاداش‌های بهره‌وری از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شدند. آنها همچنین بر تبدیل وضعیت استخدامی همکاران قراردادی خود تأکید کردند.  در ادامه این تجمع انجمن صنفی مخابرات استان آذربایجان شرقی به نیابت از این کارگران با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ادامه اعتراضات تا رسیدن به کلیه مطالبات کارگران، خواستار رسیدگی مقامات به مشکلات آنان شد.

پست های مرتبط این دسته