کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران معدن زغال سنگ گل توت

روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه، شماری از کارگران معدن زغال سنگ گل توت برای سومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان زرند تجمع کردند.

کارگران معدن زغال سنگ گلتوت می گویند: به سبب حضور پیمانکار بخش خصوصی، آنها از دریافت همه مزایای قانونی کار بی‌بهره‌اند. در عین حال کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی دستمزد کارگران را به صورت حداقلی بدون درنظر گرفتن اضافه کاری‌ها پرداخت می‌کند. همچنین به دلیل پرداخت حداقلی حق بیمه به تامین اجتماعی، کارگرانی که به مرور مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان‌آور می‌شوند، بعد از بازنشستگی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته