کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تجمع کارگران کاشی کازرون

در آستانه دوازده‌ساله شدن تعطیلی کارخانه «کاشی کازرون» در استان فارس، روز چهارشنبه 3 آذرماه جمعی از کارگران باسابقه این واحد صنعتی با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و رسیدگی به وضعیت خود شدند.

در حال حاضر حدود ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه کاشی کازرون که سالهاست فعالیت شغلی مشخصی ندارند، در انتظار بازگشایی کارخانه ازسوی مسئولان هستند. کارگران بیکار شده این کارخانه تولید کاشی که بر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند، می گویند: باتوجه به شرایط کارخانه و کارگران اگر دولت و نهاد‌های قضایی از بازگشایی این کارخانه تولید کاشی حمایت کنند آن‌ها می‌توانند به کار قبلی خود بازگردند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah