کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتراض کارگران جنرال موتورز آمریکا

اعتراض 50 هزار نفر از کارگران جنرال موتورز آمریکا، در حالی صبح روز یکشنبه  ۳۱شهریورماه  وارد ششمین روز متوالی خود شد که همچنان مذاکره اتحادیە کارگران با نمایندگان مجتمع اتومبیل سازی به نتیجه ایی مطلوب نرسیده است.

برپایه گزارش منتشره، حدود ۵۰ هزار نفر از کارگان کارخانه جنرال موتورز آمریکا از شش روز پیش در اعتراض به امنیت شغلی، افزایش حقوق و بهبود وضعیت قراردادهای کاری خود دست به اعتراض زده اند. گفته می شود کماکان  گفتگو‌ها برای پایان یافتن این اعتصاب در جریان است. این درحالی است که، کارفرما در حین مذاکره، پرداخت حق درمان و بهداشت کارگران اعتصابی را قطع کرده است، کارگران معترض می‌گویند آنها باید از حقوق انسانی خود برخوردار شوند و شرایط کار آنها نیز بهبود یابد.

پست های مرتبط این دسته

پیوستن کارگران جوشکار و مونتاژکار نفت قشم به کمپین ده ـ بیست

komalah

تداوم تجمع کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره

komalah

تجمع کارگران ‌پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان

komalah