کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران شهرداری سورشجانی

اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری سورشجانی نسبت به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان روز پنجشنبه 1 آبانماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

کارگران شهرداری سورشجانی واقع در استان چهار محال و بختیاری با برپایی این تجمع نسبت به سطح نازل حقوق،عدم پرداخت بموقع آن و همچنین شرایط کاری نامناسب اعتراض دارند. آنها می گویند شهرداری قصد انجام تعهدات خود را ندارد و بر همین اساس تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از اعتراض و تجمع برنخواهند داشت.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan