24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 7:32 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

تداوم اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله

بار دیگر روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه،  کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به‌ عدم پرداخت معوقات مزدی خود، در مقابل ساختمان شورای شهر  اقدام به برگزار تجمع کردند.

یکی از این کارگران می‌گوید: در روزهای گذشته هرچه از فرمانداری کارون پیگیری کرده اند، نتیجه‌ای نگرفته اند به همین دلیل، مقابل شورای شهر آمده و خواستار پرداخت چهار ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه های خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته