کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعترضات کارگران قرارداد موقت صنعت نفت

صبح روز چهارشنبه 30 مهر ماه جمعی از کارگران قرارداد صنعت نفت برای  چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع خواستار پاسخگویی روشن به مطالبات 34 هزار کارگر قرارداد موقت صنعت نفت در سراسر کشور مبنی برحذف مدت موقت و تبدیل وضعیت، پرداخت آیتم های کارمندان وزارت نفت، همسان سازی حقوق و اجرای بند 4 سیاست های کلی نظام اداری  شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan