کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

روز شنبه 20 مهر ماه، اعتصاب و تجمع  کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیستمین روز متوالی خود شد.

کارگران با برپایی تجمع مقابل شرکت همانند روزهای گذشته خواستار برچیدن اتهامات  امنیتی از پرونده های کارگران، آزادی اسماعلیل بخشی و کلیه کارگران دربند و همچنین لغو حصوص سازی این شرکت شدند. گفتنی است که دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ماه دراعتراض ،به اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan