کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران کوت عبدالله

از بیست و سه روز پیش تاکنون کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زده اند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله هم دارای معوقات مزدی می باشند و هم پیمانکار بیمه آنها را ناقص رد کرده است. در همین خصوص یکی از کارگران معترض از برگزاری جلسه نمایندگان کارگران با شهردار و پیمانکار خبر دادند و اظهار داشت، در این جلسه شهردار مثل همیشه اعلام کرد که اعتبارات لازم برای پرداخت معوقات مزدی کارگران را ندارد.

پست های مرتبط این دسته