کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تداوم  اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان

روز سه‌شنبه 2 آذرماه، حدود دو هزار نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری آهن‌آجین، مبین، زحل، نوآوران، پارس اولنگ و خدمات اکتشافی، شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان،برای سومین روز متوالی، همچنان از حضور در سر کار خودداری کرده و در اعتصاب به سر میبرند.

این کارگران، از شامگاه روز یکشنبه ۳۰ آبان و در اعتراض به بسته شدن کارت حدود ۶۰ نفر از همکاران و نمایندگان‌شان دست از کار کشیدند، و اعلام کرده‌اند که در مقابل اخراج همکاران خود خواهند ایستاد و تا زمانی که قرارداد تمامی پرسنل امضا نگردد به اعتصاب ادامه خواهند داد. گفتنی است، استخراج معادن، بخاطر اعتصاب کارگران به کلی تعطیل شده است، کارخانه هم با کمبود خوراک روبرو شده است و امکان تعطیلی آن  وجود دارد.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah