کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران منطقه ۴ شهرداری زنجان

شماری از کارگران منطقه ۴ شهرداری زنجان روز شنبه 18 اردیبهشت ماه برای چندمین روز متوالی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری، دست به تجمع  زدند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع می گوید: حقوق کارگران توسط پیمانکار واریز نشده و آنها از آینده و امنیت شغلی خود هراس دارند. شهرداری هیچ نظارتی بر فعالیت های پیمانکار ندارد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که در آینده بازهم در زمینه واریز شدن حقوق به مشکل برنخورند.وی همچنین می افزاید بیمه کارگران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور واریز نمی‌شود، امنیت شغلی ندارند، دستمزدهایشان بر اساس طبقه‌بندی واریز نمی‌شود و همه اینها موجب اعتراض کارگران شده است.

پست های مرتبط این دسته

جان باختن رفیق فرهاد شعبانی چهره نامدار جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی کردستان

rezan

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نیروگاه بیدخون

rezan

اعتراض کارگران شهرداری نورآباد ممسنی

rezan