کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

تداوم تجمع کشاورزان اصفهان

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود روز پنجشنبه 4 آذرماه برای چندمین روز متوالی برگزار شد.

در جریان این تجمع، از ساعت ۳ صبح پنجشنبه، نیروهای انتظامی و یگان ویژه به چادرهای کشاورزان حمله کردند. بنابه گزارشات و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، چادرهای کشاورزان توسط یگان ویژه به آتش کشیده شد. همچنین این نیروها برای متفرق کردن مردم و کشاورزانی که در زاینده رود بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
مردم و کشاورزان حاضر در صحنه ضمن درخواست حمایت از مردم اصفهان، خود با پرتاب سنگ به سمت نیروهای یگان ویژه، به مقابله پرداختند.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah