کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تظاهرات اعتراضی در چند نقطه در متروی تهران

خبر رسیده حاکی است که صبح روز سه شنبه 29 تیر ماه جمع کثیری از مسافران متروی تهران در نقطه از جمله متروی صادقیه، تظاهراتی علیه رژیم برپا کردند.
این تظاهرات در اعتراض به گرانی و کمبود آب و برق آغاز شد و به سردادن شعارهای سرنگونی رژیم و مرگ بر ولایت فقیه کشیده شد.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah