کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

جان باختن دو کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز چهارشنبه ۳ آذرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در شهرهای ماهشهر و اصفهان حین انجام کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش منتشر شده یکی از کارگران واحد تهویه در پتروشیمی تندگویان در حین تعمیر یک دستگاه تهویه دچار مصدومیت شد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. همچنین یک کارگر ساختمانی افغانستانی در اصفهان  بر اثر ریزش آوار منزل در حال تخریب جان خود را از دست داد.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah