درگذشت فریدە آرمان از چهره های شناخته شده جنبش سوسیالیستی ایران

“فریدە آرمان” از اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران و از چهرە های شناختە شدە جنبش سوسیالیستی و مدافع پیگیر حقوق زنان و کودکان روز ٢٢ آوریل ٢٠٢١ بر اثر بیماری سرطان در کشور سوئد زندگی را وداع گفت.
فریده آرمان فعال سوسیالیستی که مدتی در کردستان و در صفوف رفقای کومه له بود، پس از مدتی به سوئد مهاجرت کرد. وی همسر رفیق جانباختە غلام کشاورز، عضو کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران بود کە در سال ١٣۶٨ از طرف رژیم اسلامی ایران و مقابل چشمان فریدە، مادر و همراهانش ترور شد. فریده آرمان با وجود از دست دادن عزیزان خود از جمله همسر اولش “مهدی میرشاهزاده” در سال ١٣۶٢ و تحمل سختی های بسیار طی سالهای متمادی، همچنان بە مبارزە علیە رژیم اسلامی ادامە داد و با روحیەای سرشار از امید بە رهایی از مناسبات نظام سرمایەداری چشم از جهان فروبست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *