کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
جهان

درگیری پلیس و تظاهرکنندگان در اسپانیا

روز چهارشنبه 2 آذرماه تظاهرات در اسپانیا در حمایت از اعتصاب کارگران صنایع فلزی با درگیری نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

تظاهرکنندگان در شهرهای “پوئرته رئال” و همچنین “کادیس” دست به اعتراض زدند و از درخواست‌های اعتصاب کنندگان حمایت کردند. مذاکرات با اتحادیه‌های کارگری برای پایان دادن به این اعتصاب‌ها تاکنون بدون نتیجه بوده است. پنج هزار تن از کارگران و کارکنان صنایع فلزی اسپانیا برای تامین درخواست های شغلی دست به اعتصاب زده اند. آنها خواهان افزایش حقوق، کاهش ساعات کار واجرای توافقات میان سندیکاها و کارفرمایان دربخش صنایع فلزی شده اند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز مذاکرات احیای برجام در وین

komalah

امادگی ارتش آمریکا برای مقابله نظامی با ایران

komalah

اعمال خشونت علیە کودکان در محیط های ورزشی در اروپا

komalah

تظاهرات زنان در اعتراض به خشونت در کشورهای مختلف

komalah

تظاهرات هزاران نفر از شهروندان اردن

komalah

ادامه اعتراض‌ها در سودان علیه تسلط نظامیان

komalah