کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دستکم ۶۶ اعدام در بازه زمانی انتصاب تا تنفیذ ابراهیم رئیسی

به گزارش کانون حقوق بشری “نه به زندان، نه به اعدام” در بازه زمانی انتصاب تا تنفیذ ابراهیم رئیسی، در مدت کمتر از دو ماه، دستکم ۶۶ زندانی اعدام شدند.

در این بخشی از این گزارش آمده است،  از روزی که ابراهیم رئیسی توسط خامنه‌ای به کرسی ریاست جمهوری نشست (۲۸خرداد ۱۴۰۰) تا امروز (۱۲مرداد۱۴۰۰) در مدت زمانی کمتر از دوماه، دستکم ۶۶ زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شده اند. خبر بسیاری از این اعدامها در رسانه های حکومتی اعلام و منتشر نشده است و چرخه کشتار و اعدام در این نظام در سکوت رسانه‌ای در جریان است. نام رئیسی بعنوان «آیت الله اعدام» زبانزد مردم ایران است.

پست های مرتبط این دسته