کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سایر اطلاعیه ها صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی فارسی

دیدار جمعی از کارگران شرکتهای سنندج با بستگان رفیق فرهاد شعبانی

جمعی از کارگران شرکتهای سنندج به خانه یکی از بستگان رفیق جان باخته فرهاد شعبانی در سنندج رفتند مراسم با یک دقیقه سکوت برای رفقای جان باخته در راه آزادی و سوسیالیزم شروع شد و با تشکر از زحمات چندین ساله این رفیق و ابراز همدردی باخانواده این رفیق گرانقدر و چهره خوشنام کومه‌له و حزب کمونیست ایران در سنندج و کردستان پیمان خود را با آرمانهای این رفیق عزیز دوباره کردند که تا آخرین قطرات خون خود در راه آزادی وسوسیالیزم فرو ننشینند.

زنده آزادی برابری حکومت کارگری

جمعی از کارگران شرکتهای صنعتی 1و2و3 سنندج

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

پست های مرتبط این دسته

بیانیه شماره ۲ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

بیانیه شماره ۱ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah