24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 7:57 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

شانزدهمین روز تجمع اعتراضی کارنامه سبزها مقابل وزارت آموزش و‌ پرورش

روز یکشنبه ۲۸ شهریورماه ماه، جمعی از معلمان کارنامه سبز برای شانزدهمین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع کنندگان خواستار استخدام در آموزش و پرورش و رسیدگی به مطالبات دیگرشان هستند. جمع‌هایی از این تجمع‌کنندگان که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند تحصن‌های شبانه نیز دارند و طول شب را نیز در همان محل مقابل وزارتخانه سپری می‌کنند. کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده ۲۸ هستند که به گفته این شهروندان آموزش و پرورش علیرغم کمبود نیروی شدید، از جذب آن‌ها سرباز زده و همچنان از نیروهای بازنشسته استفاده می کند.

پست های مرتبط این دسته