شلیک ماموران امنیتی به یک نوجوان

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۵ مردادماه، ماموران امنیتی در شهر کرمانشاه به یک نوجوان ۱۵ ساله شلیک کرده و وی را به شدت مجروح کردند.

بنا به این گزارش، نیروهای امنیتی حکومت ایران در چهار راه رشیدی شهر کرمانشاه بە سوی یک نوجوان ١۵ سالە با هویت “پارسا ویسی” اهل روانسر و ساکن کرمانشاه شلیک و وی را از ناحیە کتف چپ زخمی کردەاند. یکی از نزدیکان خانوادەی ویسی کە نخواست نامش فاش شود در اینبارە گفته است کە نیروهای امنیتی بە قصد کشتن بە این نوجوان تیراندازی کردە اند. شایان ذکر است، این منبع در ادامە اظهار داشت کە خانوادە نامبردە از جملە خود پارسا ویسی طی ماه های گذشتە بە خاطر فعالیت های دایی این نوجوان کە عضو یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت می باشد چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفتەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *