کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه وکیل مدافع کارگران هفت تپه

روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه، “فرزانه زیلابی” وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد..

بر پایه گزارش منتشر شده شعبه دوم دادگاه رژیم در اهواز، فرزانه زیلابی را به اتهام‌هایی چون “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، عضویت در گروه‌های مخالف رژیم، توهین به خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه رژیم”  محاکمه کرده است. در این دادگاه،  فرزانه زیلابی نسبت به عناوین اتهامی اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین به خامنه ایی تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبلیغ علیه رژیم به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

پست های مرتبط این دسته