علیه اعدام و حکومت صد هزار اعدام و در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هم صدا شویم!

 

مردم آزادیخواه گوتنبرگ!

 

اعدام شنیع ترین شکل آدم کشی رسمی و قانونی دولتها است.اعدام ابزاری برای ارعاب و به تمکین واداشتن مردم، مخالفین سیاسی و معترضین به حکومت جنایتکاران سرمایه است. تاریخ اعدام، تاریخ قتل و جنایات طبقات حاکم برای حفاظت از جوامع طبقاتی است که بنام قانون و “امنیت جامعه” انجام میشود. روز جهانی مبارزه علیه اعدام، مناسبتی است که با خواست لغو این این قتل عمد دولتی و شنیع، این بازماندۀ عهد بربریت به خیابان بیائیم و رژیم اسلامی سمبل اعدام را محکوم کرده و صدای صدها زندانی باشیم که در معرض خطر اعدام قرار دارند.

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ همه آزادیخواهان را  به میتینگ اعتراضی علیه حکومت صد هزار اعدام فرا می خواند.  علیه اعدام و حکومت سمبل اعدام و درحمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به خیابان بیاییم و با خواست الغای اعدام ، محاکمه سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران و خواست آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی همصدا می شویم.

 

 

زمان شنبه ۱۲ اکتبر ساعت ۱۴٫۰۰
Kungsportsplatsen
مقابل سالوهالن

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

 

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایرانگوتنبرگ سوئد

 

setadh@gmail.comبرای تماس   

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *