کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
ایران

فراخوان تجمع اعتراضی و سراسری فرهنگیان

“شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” طی انتشار فراخوانی از کلیه معلمان وفرهنگیان بازنشسته سراسر کشور خواسته است تا در تاریخ پنجشنبه ۱۱ آذر ماه در راستای تحقق مطالبات خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
در بخشی از بیانیه آمده است شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به دولت و مجلس هشدار می دهد ، چنانچه قانون مدیریت خدمات کشوری ، بویژه نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندی شاغلین همانطور که در قانون آمده است ، به اجراء درنیاید در روز پنج شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ بزرگترین تجمع فرهنگیان را در سراسر کشوربه اجرا خواهد گذاشت ودر ادامه ، اعتراضات به اشکال گوناگون همراه و همگام باسایر جنبشها تا رسیدن به حقوق قانونی خود از پای نخواهد نشست.
گفتنی است این تجمع قرار است ساعت ۱۰ صبح در تهران و البرز مقابل مجلس، مرکز استانها مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان و در شهرستان‌ها مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شود.

پست های مرتبط این دسته

نارضایتی کارگران کارخانه صدر فولاد خرم آباد

komalah

تجمع کارگران کارخانه شیر بردسکن

komalah

اعتراض کارگران شهرداری الوند

komalah

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه

komalah

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

komalah

نارضایتی خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی

komalah