24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 8:35 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

ممانعت از ورود کارکنان شرکتی مخابرات شوشتر به محل کار

روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، از ورود جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات شوشتر به محل کارشان ممانعت شد.

این کارکنان که حاضر به امضای قراردادهای جدید از ابتدای سال نشده‌اند، می‌گویند: قراردادهای تنظیمی یکطرفه است و حقوق قانونی ما را دربرنمی‌گیرد. به گفته ی یکی از کارکنان: ما خواستار اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستیم؛ وقتی کار ما دائمی است، چرا باید شرکتی باشیم و کمتر از نصف رسمی‌ها حقوق بگیریم؟ این کارکنان پیشتر در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی، شکایاتی تنظیم و به مراجع ذیربط تحویل داده‌اند؛ حالا معتقدند؛ قراردادهای جدیدی غیر قانونی است و باید در آن‌ها تجدیدنظر شود.

پست های مرتبط این دسته