24.1 C
Kurdistan
دوشنبه, اکتبر 25, 2021 7:37 ب.ظ
کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار

نارصایتی کادر درمان شرکتی شهرستان باشت

روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، جمعی از کادر درمان شرکتی شهرستان باشت یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، در ساختمان شبکه بهداشت این شهرستان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کادر درمانی معترض از جمله مطالبات خود را پرداخت ۷ ماه حقوق معوقه و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود عنوان کردند. نیروهای شرکتی شبکه درمان باشت می‌گویند: یک ماه از سال قبل و شش ماه سپری شده از سال جاری، هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است. بر اساس گزارش منتشر شده، تعداد این نیروها که حدود ۲۶ نفراند، از طریق آزمون و به صورت شرکتی جذب دانشگاه علوم پزشکی شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته