کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران راه‌آهن شهرهای مختلف

جمعی از کارگران راه آهن شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه  نسبت به شرایط سخت کار بدون طبقه‌بندی و با دستمزد حداقلی اعتراض کردند.

از قرار معلوم این کارگران به شرایطی که توسط پیمانکاران برای کار آن‌ها تعیین شده، معترضند و خواستار نظارت شرکت راه‌آهن به عنوان کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکاران هستند. به گفته یکی از معترضان کارگران تهدید به اخراج شده اند و شماری از آنها مجبورند برای تامین معاش خانواده‌های خود به شرایط تعیین شده از سوی پیمانکاران تن بدهند.

پست های مرتبط این دسته