کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هشتمین روز تجمع اعتراضی کارنامه سبزها مقابل وزارت آموزش و‌ پرورش

روز شنبه ۲۰ شهریور ماه شماری از کارنامه سبزها برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به عدم استخدام خود مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع برگزار کردند.

جمعی از این تجمع‌کنندگان تحصن‌های شبانه نیز دارند و طول شب را نیز در همان محل مقابل وزارتخانه سپری می‌کنند.این تجمع کنندگان خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند.کارنامه سبزها در اعتراض به عدم تحقق‌ مطالبات‌شان از سال گذشته تاکنون تجمع‌های اعتراضی متعددی را برگزار کرده‌اند اما تاکنون به مشکلات‌شان رسیدگی نشده است.

پست های مرتبط این دسته