کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پیام تسلیت و همدردی

به

رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

و

رفقای کمیته مرکزی کومله، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران

 

رفقای گرامی،

درگذشت زودهنگام زنده یاد رفیق فرهاد شعبانی را به شما و همه اعضای حزب کمونیست ایران و رفقا و پیشمرگان کومله تسلیت می گوئیم. ما شاهد تلاش ها و از خودگذشتگی های رفیق شعبانی در دوره های گوناگون پیکار علیه رژیم جمهوری اسلامی بودیم و بخشی از رفقای ما در همکاری هائی مشترک میان سازمان ما و شما خاطرات فراموش نشدنی از صمیمت رفیقانه رفیق فرهاد و حس مسئولیت مبارزاتی او بهمراه دارند. رفیق فرهاد شعبانی در لحظاتی ما را ترک می کند که کشور ما در لحظات سرنوشت سازی قرار دارد و جای خالی فعالان با تجریه و وفادار به آرمان سوسیالیسم مانند او بیش از همیشه احساس می شود.

ما همچنین تاسف عمیق مان را به خانواده گرامی رفیق شعبانی، همسر و فرزندانش اعلام می کنیم.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱

پست های مرتبط این دسته

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah

اطلاعیه حمعی از کارگران اداره غله مدرس رباط کریم آبشناسان تهران.

komalah

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

komalah