وقتی “صداقت” و “ایدیٔولوژی” هر دو همزمان زیر سوال می روند

پاسخی کوتاه به اطلاعیه حکمتیستهای خط رسمی!

حزب حکمتیست موسوم به خط رسمی، اطلاعیه ای در مورد بحثهای درون حزب کمونیست ایران منتشر کرده  است. نویسندگان این اطلاعیه برای اینکه دچار “خرده کاری” نشوند، یک راست سراغ ستون اصلی “انحراف” رفته اند:  آنهم گزارش پلنوم منتخب کنگره هفده کومه له.

در واقع آنها صغری و کبری مسیٔله  را در اطلاعیه شان بگونه ای چیده اند که اگر ستون اصلی منطق آنها  فرو بریزد، کل ساختمان اطلاعیه که بر روی آن بناشده است،هم فرو می ریزد. من با نوشتن این یادداشت می خواهم  سراغ همین ستون اصلی که کل استدلال حکمتیست ها بر آن بنا شده است بروم: در اطلاعیه آنها آمده است:

(موقعیت)،ناسیونالیسم کرد در کنگره هفدهم این سازمان درتیرماه ۱۳۹۶ بویژه دراولین پلنوم کمیته مرکزی کومه له پس از این کنگره با در اولویت قرار دادن تقویت و تحکیم موقعیت کومه له در رهبری جنبش ملی در کردستان، قطعیت یافت”

قبل از هر چیز در همین نقل قول، علی الحساب میتوان  میزان راستگویٔی  و پایبندی آنها را به اخلاق سیاسی به محک گذاشت.  آنها همانطوریکه خواهید دید عبارت را بگونه ای تغییر داده اند که به مذاق سرسپردگانشان خوشتر بیاید.

عبارت اصلی به این شکل است:

تحکیم موقعیت کومه له در رهبری مبارزه بر علیه ستم ملی با اتکا به برنامه کومه له برای حاکمیت توده ای ، استراتژی کومه له در جنبش کردستان”.

(متن کامل بخش مربوط به اولویتها را در پایٔین همین یادداشت آورده ام.)

تا اینجای قضیه تنها صداقت حزب مربوطه زیر سیٔوال رفته است . اما مسیٔله به همین جا ختم نمی شود،مشکل “ایدیٔولوژیک”، برای این حکمتیست ها وقتی آغاز می شود که این بند از اولویتهای ما در عین حال، عینا از اولویتهای فراکسیون کمونیسم کارگری، در آستانه جداشدن آنها از حزب کمونیست ایران بوده است. در متنی با امضاء منصور حکمت تحت عنوان :”چهارچوب اصلى فعالیت ما” در شماره ۵۹ نشریه کمونیست، این اولو یت چنین فرموله شده است:

“حفظ و تحکیم موقعیت کومه‌له در جنبش رفع ستم ملى در برابر احزاب بورژوایى در کردستان.”

منصور حکمت ، کمونیست شماره ۵٩ – مهرماه ۱۳۶۹

البته در هردو نقشه عمل، هم نقشه عمل کمیته مرکزی کومه له و هم نقشه عمل مورد نظر منصور حکمت: لیست بلندبالایٔی از وظایف آمده اند. لیست منصور حکمت را علاقمندان می توانند در سایتها جستجو کنند. لیست پلنوم کمیته مرکزی کومه له را هم در پایٔین آورده ام.

در پایان دوستانه به این باصطلاح حزب کارگری می گویم: تا زمانیکه بر این اخلاق و روش باشید، مطمیٔن باشید همواره همین خواهید بود که هستید و هر کسی هم از شما پیروی کند، سرنوشت بهتری پیدا نخواهد کرد.

اسعد رستمی

‏۰۴‏/۰۹‏/۲۰۲۰

پلنوم با تاکید بر خطیر بودن اوضاع سیاسی در ایران چند اولویت اساسی را در دوره کنونی در فعالیتهای کومه له در کردستان مورد تاکید قرار داد:

اول، تداوم مبارزه پیگیرانه برای تقویت جنبش انقلابی مردم کردستان. تحکیم موقعیت کومه له در مبارزه بر علیه ستم ملی با اتکا به “برنامه کومه له برای حاکمیت توده ای ” ، استراتژی کومه له در جنبش کردستان و مصوبات کنگره ۱۷ کومه له، شرکت فعال در مبارزات جاری، تلاش برای به پیروزی رساندن هر حرکت معین و آنرا به نقطه اتکاء برای پیشرویهای بعدی تبدیل کردن. تلاش برای ایجاد گسترده ترین همبستگی در میان مردم معترض بر علیه رژیم جمهوری اسلامی.

دوم، تلاش برای شکل دادن به یک قطب چپ در کردستان، به منظور فعال تر کردن تمام پتانسیل چپ انقلابی و سوسیالیست موجود در این جامعه. شرایط سیاسی متحول کنونی ایران، زمینه های عینی موفقیت چنین تلاشی را در کردستان نیز فراهم کرده است. کلیه فعالین چپ و کمونیست در داخل و خارج کشور که میخواهند در ظرفیت جنبش انقلابی مردم کردستان نقش ایفا کنند و در حال حاضر الزاما عضو هیچ تشکل سیاسی معینی هم نیستند، به علاوه سازمانهای سیاسی فعال در کردستان، همگی می توانند نیروی شکل گیری چنین قطبی باشند. تیدیل این جهت گیری به یک پروژه معین با همکاری نیروهای بالقوه این حرکت.

سوم، گسترش تشکیلات حزبی بویژه در کارگاهها، محلات کارگری، مطابق سیاست سازماندهی معین که از جانب کمیته “سازمانده فعالیتهای داخل کردستان” هدایت می شود. بالابردن ظرفیت و توانایٔی تشکیلات برای جذب جوانان انقلابی و کمونیست فعال در دانشگاهها، در میان معلمان و در محیط های فرهنگی مترقی و پیشرو، تقویت همبستگی و وحدت حزبی در تشکیلات علنی، بالابردن سطح آمادگی رزمی نیروی پیشمرگ و گسترش آن در حد مقدورات این دوره.

چهارم، دایره فعالیتهای کومه له در سطح منطقه و در خارج کشور، بر اساس نقشه عمل و ارزیابی کومه له، مندرج در گزارش سیاسی مصوب کنگره ۱۷، باید گسترش یابد.

در همین رابطه بر گسترش فعالیتهای نمایندگی کومه له در خارج کشور، مطابق راه کار تدوین شده تاکید می شود. شرکت فعال تر در شناساندن اهداف کومه له در جنبش انقلابی مردم کردستان، شرکت فعالتر در اجلاسهای جهانی و منطقه ای بر سر مسیٔله کرد، تا آنجا که با معیارها و ضوابط مصوب ما همخوانی داشته باشد.

پنجم، شبکه های اجتماعی ابزارهای مدرنی هستند که می توانند تسهیلاتی چشمگیری برای پیشبرد فعالیتهای ما در همه عرصه ها ایجاد کنند و امکان برقراری ارتباطات وسیعی را در سطح جامعه فراهم نمایند. اگر چه این ابزارها نمیتوانند جایگزین فعالیتهای محلی فعالین کومه له در محلهای کار و زیست باشند، اما استفاده آگاهانه، سازمان یافته و متمرکز از آن می تواند نقش موثری در پیشبرد سیاستهای کومه له در کردستان ایفا کنند.

ششم، اگرچه مطلوب ترین حالت عبارت است از وارد شدن جامعه ایران در یک شرایط اعتلای انقلابی در سطح سراسری است و همه تلاش ما در سطوح مختلف معطوف به سوق دادن جامعه به سوی چنین موقعیتی است، اما در عین حال کومه له بایستی آمادگی لازم برای ایفای نقش موثر در صورت بروز شرایط نامطلوب و یا نه چندان مطلوب را نیز داشته باشد. کومه له در هر حال به عنوان یک سازمان مسیٔول در قبال مردم کردستان بایستی این توانایٔی را داشته باشد تا جامعه کردستان را از گذرگاههای مخاطره آمیز با کمترین خسارات عبور دهد….”

خرداد ۱۳۹۷

ژویٔن ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *