کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پایان اعتصاب غذای اعتراضی جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران که از روز 26 مرداد و به دنبال انتقال از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود روز شنبه 15 شهریور ، پس از ۲۰ روز و انتقال به بند عمومی زندانیان  سیاسی رجایی شهر به اعتصاب غذای خود پایان داد.

جعفر عظیم زاده در مدت ۲۰ روز اعتصاب غذا  در سلول انفرادی با هدف اعمال  فشار های سیستماتیک روحی و روانی از هواخوری، تلفن،ملاقات  تلویزیون، روزنامه، قلم و کاغذ و عینک و کتاب محروم بوده است. گفتنی است نامبرده روز چهارشنبه مورخه 22 مرداد در پی ایستادگی در برابر انتقال غیر مسئولانه و خطرناک از بهداری مرکزی اوین و افشاگری در مورد اخبار سراسر کذب برنامه خبر 20:30  در رابطه با کرونا در این زندان، به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر منتقل شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan