کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

رفقاي عزيز
با كمال تاسف مطلع شدم رفيق فرهاد شعباني، إنسان آزادىخواه و كمونيست و فعال جنبش كارگري بر اثر بيماري درگذشت . من اين ضايعه بزرگ را به خانواده ، همسنگرانش و حزب كمونيست ايران تسليت مي گم و خود را درغم از دست دادن اين رفيق گرانقدر شريك مي دانم. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
– فرانسه – ٢٤ جون ٢٠٢١

پست های مرتبط این دسته

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

komalah

اطلاعیه حمعی از کارگران اداره غله مدرس رباط کریم آبشناسان تهران.

komalah

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

komalah