کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سایر اطلاعیه ها صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی فارسی

پیام تسلیت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی

یاد رفیق فرهاد شعبانی را گرامی می داریم
بامداد یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ رفیق فرهاد
شعبانی بعد از جدالی سه ماهه با بیماری سرطان
در بیمارستانی در کشور سوئد در سن ۶۳ سالگی
دیده از جهان فرو بست. با خاموشی فرهاد شعبانی
جنبش کمونیستی و کارگری ایران یکی از فعالین
پیگیر و پرکار خود را برای همیشه از دست داد.
فرهاد شعبانی در محله ای تهیدست نشین در سنندج به دنیا آمد و به ناگزیر برای کمک به خانواده از
همان کودکی به کار ساختمانی پرداخت و با دنیای رنج و کار دست و پنجه نرم کرد. او در جوانی با
اوج گیری جنبش انقالبی کردستان به عنوان پیشمرگ به این جنبش پیوست و فعالیت خود را همچون
کادر برجسته کومه له و سپس حزب کمونیست ایران تا پایان زندگی پربار خود ادامه داد. فعالیت
خستگی ناپذیر فرهاد شعبانی همچون یک مبارز انقالبی و کمونیست و توجه ویژه اش به مسابل
جنبش کارگری ایران و ایفای نقش در تقویت این جنبش او را به چهره و صدایی آشنا در جنبش
کمونیستی و کارگری تبدیل کرده بود.
تمرکز فرهاد شعبانی بر مسائل کارگری از جمله اهمیت همبستگی بین المللی کارگری، و همچنین
ارتباط گرم و صمیمانه اش با تعدادی از فعالین اتحاد بین المللی، باعث شد که ما در طول سالها از
همکاری های ارزنده و بی دریغ او در پیشبرد کارزارها و فعالیت های خود بهره مند شویم. قدردان
حمایت های او هستیم و جاییش را سخت خالی می بینیم.
ما درگذشت رفیق فرهاد شعبانی را به همسر گرامی او رفیق زهرا و فرزندان ایشان، آرام، فواد و
اشکان، و نیز به حزب کمونیست ایران، کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و همه
یاران و همرزمان او صمیمانه تسلیت می گوییم.
یادش گرامی باد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۰۲۱ ژوئن ۲۱
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinf

پست های مرتبط این دسته

بیانیه شماره ۲ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

بیانیه شماره ۱ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah