کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سایر اطلاعیه ها صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی فارسی

پیام تسلیت جمعی از فعالین کارگری و مردم زحمتکش منطقه کلاترزان به کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه شما.
درگذشت کاک فرهاد عزیز چنان غمگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند. ما خود را درغم بزرگتان:(شریک زندگیش زهرای عزیز و فرزندان گرامی‌اش آرام، فواد، اشکان، کومه‌له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، همکارانش در کولبرنیوز و کارگرنیوز و کلیه دوستان و همرزمان او)شریک میدانیم و بهتون تسلیت می‌گوییم و تا ابد راهت را ادامه میدهیم رفیق فرهاد عزیز.
یادت گرامی و راهت پر رهرو باد.

جمعی از فعالین کارگری و مردم زحمتکش منطقه کلاترزان

#فرهاد_شعبانی
دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

پست های مرتبط این دسته

بیانیه شماره ۲ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

بیانیه شماره ۱ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah