کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سەر لە بەیانیێکی زووی دوایین رۆژەکانی بەهار
رواڵەتی پەنجەرەکەم
باسی تاریک و لێڵی بوو باسی دڵتەنگی
خۆر
پێش تر
پەنجەکانی ناردبوو
کە چی هەوری نابەوەخت
لە بەر رێگای وەستابوو
رواڵەتی پەنجەرەکەم
رواڵەتی نەمامێک ئەرخەوانی بوو
کە گوڵەکانی یەک یەک ئەوەریو و
داوێنی گوڵدانە سوورکارەکەی
پر کردبوو لە رەنگی ئەرخەوان
رواڵەتی پەنجەرەکەم
پریشکەی باران بو
چما فرمێسکەو لە سر گۆنا سارێژ ئەبێت
ئەمە رواڵەتی ئەم رۆژانەی منە…

…ژیان…

پست های مرتبط این دسته

بیانیه شماره ۲ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

بیانیه شماره ۱ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah