کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی در دفاع از زندانیان سیاسی ایران

بنابه گزارش دریافتی، روز شنبه 15 شهریور ماه گردهمایی در دفاع از زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پشتیبانی از مبارزات کارگران در ایران، در فرانسه برگزار شد.

در این گردهمایی که به دعوت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس و با پشتیبانی همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ـ پاریس، برگذار شد بیانیه این فراخوان قرائت گردید. همچنین در این مراسم شعارهای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”،”لغو اعدام”،”آزادی جعفر عظیم زاده و نسرین ستوده”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” از سوی شرکت کنندگان سرداده شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های کشور

rezan

تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس

rezan

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان

rezan