کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش اعتراضات به دیگر استانهای کشور

در هفتمین شب اعتراضات سراسری به بی‌آبی در استان خوزستان، شهروندان برخی شهرهای دیگر از جمله بهبهان، کرج، تهران، اصفهان، مسجدسلیمان، شاوور، ازنا ، بوشهر، گناوه ، دزفول ، خور موسی و  ملاشیه در حمایت از مردم خوزستان به خیابان آمدند.

اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان به بی آبی در شب هفتم در حالی ادامه یافت که اینترنت موبایل در این استان قطع شده و دادستانی این استان با انتشار بیانیه‌ای، معترضان را تهدید به برخورد کرده است. گزارش‌ها از ادامه اعتراضات در مسجد سلیمان و بهبهان حکایت دارند و در سوسنگرد و ایذه نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش مستقر شده‌اند. مردم شهر های تهران، اصفهان و کرج نیز در حمایت از مردم تشنه خوزستان و در مخالفت با کشتار معترضان توسط ماموران رژیم ، به خیابان آمدند. همزمان با شدت گرفتن سرکوب معترضان در شهرهای مختلف استان خوزستان، کانون نویسندگان ایران، خانه سینما، تشکل های بازنشستگان و کارگران هفت تپه با انتشار بیانیه‌های جداگانه از این اعتراضات حمایت کردند.

پست های مرتبط این دسته

تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان

komalah

تظاهرات در تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان

komalah

تجمع کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

komalah