سمینار سالانە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ نروژ با موفقیت برگزار گردید

سمینار سالانە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ نروژ با حضور اعضای حزب و…

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد حمله های تروریستی در تهران

بنا به گزارش خبرگزاری ها ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۷ خرداددر جریان…

بیانیه پایانی کنفرانـس یازدھم تشکیلات خـارج از کشـور حـزب کمـونیست ایــران آوریل ٢٠١٧

  مقدمه جهان امروز جهانی است غرق در بحران، شکافهای عمیق طبقاتی، جنگهای ویرانگر، فقر و…