اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد تظاهرات مردم در شهرهای خراسان علیه گرانی

صبح روز پنجشنبه هفتم دی ماه هزاران نفر از مردم شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر و بیرجند…