اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران در مورد اعدام زندانیان سیاسی:

۲۰۱۸-۰۹-۰۸| ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ اعدام زندانیان سیاسی را به خشم علیه رژیم جنایتکار اسلامی تبدیل کنیم! طبق اخبار…