اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له درباره اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مردادی

۲۰۱۸-۰۹-۰۹| ۱۳۹۷-۰۶-۱۸ مردم مبارز، سحرگاه امروز شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۷ رژیم جنایتکار اسلامی سه زندانی سیاسی،…