گزارش برگزاری پلنوم ششم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بخش سوم

یکشنبه – ۱۴ بهمن – ۱۳۹۷ , ۰۳ – ۰۲ – ۲۰۱۹ بخش سوم این اوضاع…