بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و طرح ضد کارگری کارورزی

یکشنبه – ۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۶ – ۰۵ – ۲۰۱۹ بحران اقتصادی دردهای جانکاه…