شکست اردوغان در انتخابات استانبول

دوشنبه – ۳ تیر – ۱۳۹۸ , ۲۴ – ۰۶ – ۲۰۱۹     بنا به…