اعتراض نانوایان در دزفول

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹  

اعتصاب غذای نازنین زاغری

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ نازانین زاغری روز شنبه…

اعتراض کارگران شرکت خدمات هوایی سامان فرودگاه خمینی

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش منتشره،…

تداوم تجمع کارگران کاشی نیلوفر بیرجند

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ در پی عدم تحقق…

انفجار تانکر مواد سوختی در پل اژگیل ایذه خوزستان

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش منتشره،…

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهر های مهاباد و جوانرود

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به این گزارش،…

اعتراض اتحادیه آزاد کارگران ایران به ادامه بازاشت دستگیر شدگان روز جهانی کارگر

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ “اتحادیه آزاد کارگران ایران”…

تداوم تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز شنبه ۲۵ خرداد…