حال و روز کارگران مهاجر در قطر به روایت یک فیلم

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹   به دنبال پخش…

تجمع مربیان پیش دبستانی در خوزستان

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز یکشنبه ۲۶ خرداد…

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین تهران و ثامن الحجج

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز یکشنبه ۲۶ خرداد…

تداوم سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹   کانال مستقل کارگران…

جان باختن دو کارگر در محل کار

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ به گزارش منتشره، روز…

نوزدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز یکشنبه ۲۶خرداد ماه،…

تداوم اعتراض کارگران کارخانه نکا چوب

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز شنبه ۲۵ خرداد…

تجمع اعتراضی کارگران حفاظت جنگل استان مازندران

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز شنبه ۲۵ خرداد…