شلیک موشک به دفتر شرکت نفتی آمریکایی اکسان‌موبیل در بصره

پنجشنبه – ۳۰ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز چهارشنبه ۲۹ خرداد…

٣١خرداد روز پیشمرگ کومه له !

پنجشنبه – ۳۰ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ اردشیر نصراله بیگی ١خرداد…

تشدید فشار و تنش با هدف مذاکره و سازش

پنجشنبه – ۳۰ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش خبرگزاری…

مبارزه کارگران در شرایط سرکوب مستمر سیاسی

مبارزه کارگران در شرایط سرکوب مستمر سیاسی دانلود PDF  

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن نوروز و آغاز سال ١٣٩٨

چهارشنبه – ۲۹ اسفند – ۱۳۹۷ , ۲۰ – ۰۳ – ۲۰۱۹ کارگران، مردم مبارز و…