برگزاری مراسم ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له

    این مراسم ابتدا با خوش آمدگویی به مهمانان و اعلام لیست برنامه ها از…