اعتراض دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر طوسی

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۶ تیرماه، جمعی از دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر…

اخراج ۱۲ نفر از کارمندان قراردادی دانشگاه بناب

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۶ تیرماه، دانشگاه بناب ۱۲ نفر از کارمندان قراردادی…

اعتصاب غذای یک زندانی محبوس در زندان ارومیه

  بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۶ تیرماه، یک زندانی محبوس در زندان ارومیه…

افزایش ۲۱ درصدی تعداد کودکان کار در ایران

بنا به گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، روز پنج شنبه ۶ تیرماه، در دو…

بازداشت ۵۴ نفر در پی حمله به سفارت بحرین

  بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۶ تیرماه، جمعی از مردم عراق در اعتراض…