تجمع اعتراضی کارگران خدماتی راه آهن شرکت مهتاب سیرجم

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ به گزارش منتشره، روز…

اعتراض کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز دوشنبه ۱۰ تیرماه،…

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز دوشنبه ۱۰ تیرماه،…

احضار ۱۲ شهروند بهایی در شاهین شهر

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ به گزارش منتشره، طی…

ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز دوشنبه ۱۰ تیرماه…

تظاهرات فعالان محیط زیست در هلند و آلمان

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز دوشنبه شمار زیادی…

آتش‌سوزی عظیم در شمال شرقی آلمان

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز دوشنبه ۱۰ تیرماه،…

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز یکشنبه ۹تیرماه،کارگران بخش‌های…